Adwokat dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby fizyczne potrzebujące konsultacji bądź opieki prawnej adwokata z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, a także prawa gospodarczego oraz prawa cudzoziemców. Kancelaria oferuje doradztwo prawne zarówno w formie jednorazowych konsultacji ( porady prawne) jak i w ramach umów o stałą współpracę, reprezentację przed organami ścigania, organami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi zarówno osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych, a także świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Osoby fizyczne

prawo karne

prawo-karne
Reprezentacja przed organami ścigania i sądami,  w tym w sprawach z zakresu m.in.:
 • prawa karnego wykonawczego ( np. Dozór elektroniczny, warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary);
 • prawa wykroczeń;
 • prawa karnego skarbowego.

prawo rodzinne

people-2557511_1280
Zakres oferty obejmuje  między innymi:
 • o rozwód lub separację;
 • alimenty;
 • władzę rodzicielską;
 • kontakty;
 • podział majątku;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

prawo cywilne

money-2724235_1280
Zakres oferty obejmuje  między innymi:
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym za błędy medyczne;
 • sprawy o zasiedzenie;
 • służebności;
 • sprawy spadkowe ( w tym dział spadku);
 • przygotowanie bądź analiza i konsultacja umów

Przedsiębiorstwa

prawo gospodarcze

laptop-3196481_1280
Zakres oferty obejmuje  między innymi:
 • Obsługa prawna przedsiębiorców ( w tym pomoc prawne księgowa);
 • sprawy związane z prawem spółek, w tym reprezentacja: 
  • w czasie dokonywania rejestracji działalności gospodarczej, w tym jednoosobowej oraz w formie spółek;
  • reprezentacja w sprawach dotyczących ujawnienia zmian w rejestrze sądowym;
 • przygotowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów i umów;
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji RODO;
 • wsparcie w zakresie prawa pracy;
 • prowadzenie spraw windykacyjnych;
 • obsługa spółek z kapitałem zagranicznym;
 • sprawy z zakresu sukcesji firm;
 • wsparcie w negocjacjach;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek oraz innych dokumentów wymaganych w procesie tworzenia spółek handlowych;
 • reprezentację w sporach między akcjonariuszami lub udziałowcami

Imigranci

prawo cudzoziemców

imigranci

Kancelaria oferuje darmowe porady prawne w każdą środę
w godzinach 14.00 – 15.45

Zakres oferty obejmuje  między innymi:
 • legalizacja pobytu w Polsce (także na podstawie uproszczonych reguł prawa migracyjnego);

 • zezwolenie na pobyt i karta stałego pobytu;

 • rezydenci długoterminowi;

 • ochrona przed wydaleniem (zobowiązaniem do powrotu);

 • polskie obywatelstwo;

 • pozwolenie na pracę w Polsce;

 • działalność gospodarcza w Polsce;

 • zagraniczne przedsiębiorstwo na polskim rynku;

 • pomoc prawne-księgowa;

 • problemy prawne w pracy;

 • inne problemy prawne;

 • Pomoc w uzyskaniu zarejestrowanego zaproszenia do Polski oraz:
  • rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce;
  • numeru PESEL cudzoziemca;
  • pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka ubiegających się o pobyt stały w Polsce;
  • zameldowania cudzoziemca;
  • numeru pesel cudzoziemca.