Prawo cudzoziemców

 

Prawo cudzoziemców to jeden z obszarów aktywności naszej kancelarii. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie wszystkich spraw dotyczących pobytu i wykonywania pracy na terenie Polski przez imigrantów. Osoby przybywające do Polski w celu zamieszkania i uzyskania zatrudnienia mogą liczyć na kompleksowe działania z naszej strony. Zajmiemy się uzyskaniem zezwoleń, rejestracją pobytu oraz sprawami o przedłużenie pobytu.

Zakres usług

Postępowania w sprawach o zezwolenie na pobyt stały toczone są przed organami administracji publicznej. Możliwe jest uzyskanie dwóch rodzajów zezwoleń – do 3 lat w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy oraz bezterminowo na pobyt stały. W przypadku osób ze statusem studenta lub osoby uczącej się zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze niż trzy lata. Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na pobyt następuje wydanie karty pobytu.

Sprawy mające na celu uzyskanie zezwolenia na pracę kierujemy do właściwego miejscowo wojewody ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.

Pozostałe sprawy prawne

Osoby przebywające na terenie Polski podlegają wszystkim obowiązującym przepisom, dlatego nasze usługi obejmują również pomoc cudzoziemcom w zakresie innych gałęzi prawa, w tym prawa cywilnego, rodzinnego, egzekucyjnego czy gospodarczego.