Prawo karne

 

W ramach usług z zakresu prawa karnego udzielamy wszechstronnej obrony zarówno podejrzanych, jak i oskarżonych, a także osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zapewniamy wsparcie już na etapie postępowania przygotowawczego. Celem naszych działań jest wykorzystanie wszystkich możliwych rozwiązań prawnych z przewidzeniem konsekwencji podejmowanych kroków, by uzyskać satysfakcjonujący efekt.

Postępowanie karne wykonawcze

Podejmujemy się obrony oskarżonych w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego. Po wydaniu i uprawomocnieniu wyroku skazującego przez sąd wszczynamy postępowanie wykonawcze, obejmujące między innymi warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze pozbawienia wolności czy odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Prawo wykroczeń

Prowadzimy postępowanie o wykroczenie między innymi przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, przeciwko interesom konsumentów czy przeciwko obyczajności publicznej. Podejmujemy się wszystkich spraw regulowanych przez kodeks wykroczeń, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed właściwymi organami.

Prawo karne skarbowe

Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy karno-skarbowe. Zapewnimy wsparcie prawne w sprawach o przestępstwa o wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, przeciwko organizacji gier czy zakładów wzajemnych, a także obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu towarami i usługami z zagranicą. Oferujemy pomoc przedsiębiorcom, którzy w sposób nieumyślny mogli naruszyć przepisy prawa i obowiązki związane z prowadzeniem rozliczeń z fiskusem.