Prawo medyczne

 

W ramach prawa medycznego oferujemy doradztwo na rzecz osób fizycznych, których prawa zostały naruszone w związku z udzieleniem świadczeń medycznych. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędne działania lekarzy i personelu medycznego w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Świadczenia z powodu błędów lekarskich

Dla naszych klientów uzyskujemy odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w sprawach z zakresu błędów lekarskich. Reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach przed Sądami Powszechnymi, Wojewódzki Komisjami Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Sądami Lekarskimi.


Do najczęstszych błędów lekarskich dochodzi w przypadku błędnej diagnozy, niewłaściwego leczenia, braku poinformowania pacjenta o zagrożeniach lub zaniechania leczenia. We wszystkich przypadkach pacjent ma prawo skierować sprawę do sądu w celu otrzymania właściwego świadczenia.


Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w gromadzeniu materiału dowodowego. Doradzamy i prowadzimy sprawy, poszukując rozwiązania zapewniającego pozytywny skutek wyroku.