Prawo rodzinne – pomoc Adwokata

 

Adwokat Katarzyna Rynda oferuje wsparcie prawne we wszystkich zagadnieniach i sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Specjalizacją kancelarii jest udzielanie porad prawnych i reprezentowanie klientów w sprawach rozwodowych oraz pomoc przy ustaleniu wszystkich kwestii związanych z trwałym rozpadem małżeństwa, w tym podziału majątku, a także władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów.

Sprawy o rozwód lub separację

Zajmujemy się sprawami o rozwód bądź separację. Prowadzimy mediację między małżonkami, a w przypadku braku porozumienia, zapewniamy wsparcie na każdym etapie sprawy – od momentu przygotowania i złożenia pozwu, przez zbieranie materiału dowodowego, aż po reprezentację przed organem właściwym.

Władza rodzicielska i kontakty

Pomagamy we wszystkich sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi. Dokładamy wszelkich starań, by strony sporu doszły do porozumienia w kwestiach opieki nad małoletnimi dziećmi. Prowadzimy mediacje i negocjacje między małżonkami. W przypadku braku zgodności reprezentujemy naszych klientów na sprawie sądowej.

Alimenty

Prowadzimy wszystkie sprawy o alimenty – na małoletnie dziecko, małżonka lub rodzica. Zakres naszych usług obejmuje pomoc w zebraniu materiału dowodowego pozwalającego ustalić kwotę alimentów, a także sporządzenie pism procesowych i udział w sprawie.

Podział majątku

Podział majątku następuje po ogłoszeniu separacji bądź rozwodu, kiedy w trakcie trwania małżeństwa nie podpisano intercyzy i obejmuje wszystkie dobra wspólne, nabyte po zawarciu związku małżeńskiego. Decydując się na podział majątku na drodze sądowej, możemy dążyć do różnych zakończeń sprawy: rozdzielenia po równo wspólnego mienia, przyznania majątku jednej stronie sporu pod warunkiem spłaty drugiej strony oraz zalecenie sprzedaży całego majątku i podziału pieniędzy między stronami.